OBAVIJEST O OBUSTAVI INSTRUKTIVNO-KONZULTATIVNE NASTAVE Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, obavještavaju se svi polaznici Pučkog otvorenog učilišta Centar kako se održavanje konzultativno-instruktivne nastave obustavlja do daljnjeg. Individualne konzultacije će se održavati preko elektroničke komunikacije, o čemu je svaki polaznik obaviješten osobno. Molimo polaznike za razumijevanje te pozivamo na oprez i pridržavanje odluka, uputa i preporuka nadležnih tijela vezanih za koronavirus (COVID-19), a koje su dostupne na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje se redovito ažuriraju. Školski odbor POUC-a
PROGRAMI USAVRŠAVANJA STRUČNOG ZNANJA
UPISI U PROGRAME

 

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Dokument o završenom programu upisuje se u radnu knjižicu. U program se mogu upisati polaznici koji su prethodno završili osnovnu, odnosno srednju školu za program usavršavanja.

 

 Za upis je potrebno priložiti:

 

  • Završnu svjedodžbu srednje škole,
  • Domovnicu,
  • Rodni list (izvod iz knjige rođenih).

 

Navedeni dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene preslike koje ostaju u dosjeu polaznika do kraja školovanja. Ukoliko Vas na usavršavanje upućuje tvrtka / poduzeće, na upis treba donijeti narudžbenicu.

 

Troškovi školovanja mogu se podmiriti gotovinom u cijelosti, odnosno kreditnim karticama i čekovima u obrocima. Polazniku koji s uspjehom završi program izdaje se propisano državno uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

 

Za svladavanje literature koriste se interni stručni priručnici i opća stručna literatura. Vrijeme održavanja nastave je u poslijepodnevnim satima.

 

Pogledajte detaljnije informacije o pojedinom programu u nastavku.

 

MENADŽER PRAKTIČAR

 

Program usavršavanja nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja iz područja ekonomskih znanosti (ekonomist ili komercijalist), ili nakon završetka ostalih četverogodišnjih škola koji prije početka predavanja iz programa menadžer-praktičar prolaze dodatnu edukaciju.

 

Način rada je konzultativno-instruktivni, a interdisciplinarni pristup ovog šestomjesečnog programa obuhvaća sljedeće kolegije i sadržaje: menadžment, marketing, financije, računovodstvo, trgovačko pravo, bankarstvo, vanjskotrgovinsko poslovanje, poslovnu matematiku, poslovnu statistiku te poslovnu korespondenciju. Sadržaji i vježbe se ostvaruju u 410 sati, a grupne i individualne konzultacije i praktične vježbe se ostvaruju u ukupno 155 sati. Nastava i vježbe su organizirane u malim grupama.

 

Program je ponajprije namijenjen voditeljima i rukovoditeljima u poduzećima radi unapređenja poslovanja novim tehnikama i tehnologijama rukovođenja (menadžment), ali i svim ostalim ambicioznim ljudima koji u poslovima menadžmenta vide svoju perspektivu i svoj osobni prosperitet za bolju i sretniju budućnost.

 

Program se upisuje u radnu knjižicu, a prošao je verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

 

Program: USAVRŠAVANJE
MENADŽER PRAKTIČAR
Uvjet za pohađanje: - završena četverogodišnja srednja škola
Posebne informacije: program je namijenjen osobama koje žele usavršiti stručno znanje kao uvjet za uspješniji rad u poslovnom svijetu. Nastava je suvremeno koncipirana, s puno radionica, timskog rada, te aktivnog sudjelovanja u obrazovnom radu. Provjereno vrhunska pomoć permanentno educiranih iskusnih nastavnika jamči kvalitetno ostvarivanje ovog programa.
Za upis priložiti: - razredne svjedodžbe završenih razreda
- svjedodžbu završnog ispita četverogodišnje škole
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnicu
- ispunjenju upisnicu s ugovorom
Odobrenje za rad: Rješenje Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske
Klasa: up/602-07/06-03/91
Ur.broj: 533-09-06-07 od 07. srpnja 2006.
Oblik nastave: instruktivno-konzultativni
ZNANJEM DO PROMJENE
KONTAKT Krijesnice 8, 10000 Zagreb T. 01-4683-961 M. 099-4683-962 M. 099-4683-964 E. info@pouc.hr