OBAVIJEST O OBUSTAVI INSTRUKTIVNO-KONZULTATIVNE NASTAVE Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu, obavještavaju se svi polaznici Pučkog otvorenog učilišta Centar kako se održavanje konzultativno-instruktivne nastave obustavlja do daljnjeg. Individualne konzultacije će se održavati preko elektroničke komunikacije, o čemu je svaki polaznik obaviješten osobno. Molimo polaznike za razumijevanje te pozivamo na oprez i pridržavanje odluka, uputa i preporuka nadležnih tijela vezanih za koronavirus (COVID-19), a koje su dostupne na internetskim stranicama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gdje se redovito ažuriraju. Školski odbor POUC-a
PROGRAMI SREDNJE ŠKOLE (Četverogodišnji)
UPISI U PROGRAME

 

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Dokument o završenom programu upisuje se u radnu knjižicu. U program se mogu upisati polaznici koji su prethodno završili osnovnu, odnosno srednju školu za program usavršavanja.

 

 Za upis je potrebno priložiti:

 

  • Završnu svjedodžbu srednje škole,
  • Domovnicu,
  • Rodni list (izvod iz knjige rođenih).

 

 Navedeni dokumenti moraju biti izvornici ili ovjerene preslike koje ostaju u dosjeu polaznika do kraja školovanja. Ukoliko Vas na usavršavanje upućuje tvrtka / poduzeće, na upis treba donijeti narudžbenicu.

 

Troškovi školovanja mogu se podmiriti gotovinom u cijelosti, odnosno kreditnim karticama i čekovima u obrocima. Polazniku koji s uspjehom završi program izdaje se propisano državno uvjerenje koje se upisuje u radnu knjižicu.

 

Za svladavanje literature koriste se interni stručni priručnici i opća stručna literatura. Vrijeme održavanja nastave je u poslijepodnevnim satima.

 

Pogledajte detaljnije informacije o pojedinom programu u nastavku.

 

HOTELIJERSKO TURISTIČKI TEHNIČAR
Program: HOTELIJERSKO - TURISTIČKI TEHNIČAR
Razina: srednja stručna sprema
Vrijeme održavanja nastave: od 17.00 do 19.30 sati
prema unaprijed utvrđenom rasporedu koji se nalazi
na oglasnoj ploči
Trajanje: prekvalifikacija - od 12 do 16 mjeseci
Plaćanje: prekvalifikacija: 9.000,00 kn
za tvrtke plaćanje u cijelosti
način plaćanja: gotovina u cijelosti ili na tri (3) rate
Uvjeti za upis: - u potpunosti završena trogodišnja srednja škola
Za upis priložiti: fotokopije:
- svjedodžbe prethodno završenih razreda
- završna svjedodžba (matura)
- domovnica
- rodni list
Certifikat: - potvrda o položenim razlikovnim ispitima
- razredna svjedodžba
- završna svjedodžba
NASTAVNI PREDMET I II III IV
RAZRED RAZRED RAZRED RAZRED
1. HRVATSKI JEZIK X X X X
2. POVIJEST X X X -
3. MATEMATIKA X X X X
4. POLITIKA I GOSPODARSTVO - - X -
5. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA X X X X
6. ETIKA/VJERONAUK X X X X
7. GEOGRAFIJA X X X X
8. STRANI JEZIK I (Engleski jezik) X X X X
9. STRANI JEZIK II (Njemački jezik) X X X X
10. STRANI JEZIK III (Talijanski jezik) X X X X
11. RAČUNALSTVO - X X -
12. POVIJEST UMJETNOSTI I KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA - - - X
13. POSLOVNA PSIHOLOGIJA S KOMUNIKACIJOM - X - -
14. STATISTIKA - - X -
15. KNJIGOVODSTVO S BILANCIRANJEM - - X X
16. UGOSTITELJSTVO X - - -
17. ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA - X X X
18. TURIZAM I MARKETING - - - X
19. BIOLOGIJA S EKOLOGIJOM X - - -
20. GOSPODARSKO PRAVO - - - X
21. PREHRANA I POZNAVANJE ROBE X - - -
22. DAKTILOGRAFIJA S POSLOVNIM DOPISIVANJEM X - - -
23. PRAKTIČNA NASTAVA X X X X
X oznaka predmeta i razred u kojemu se izvodi
ZNANJEM DO PROMJENE
KONTAKT Krijesnice 8, 10000 Zagreb T. 01-4683-961 M. 099-4683-962 M. 099-4683-964 E. info@pouc.hr